Nyheter

Typfall: Rörelsekrediter för investeringar

Publicerat: 20 mars, 2023
Typfall IMH Finans Rörelsekrediter för investeringar

Typfall: Rörelsekrediter för investeringar

Publicerad 20 mars, 2023

IMH ger ut lån till kunder med många varierande syften och på grund av många olika orsaker. För att visa vad vi kan hjälpa er med har vi tagit fram en kort artikelserie med typfall av olika sorters krediter som vi arbetar med. I den här artikeln tar vi upp två exempel på kunder som behövt en rörelsekredit för investeringar i verksamheten, eftersom likviditeten saknats just vid investeringstillfället.

Den ”stora låntagaren”
En kund med en årlig omsättning om cirka 175 000 000 kronor kontaktade IMH för att kunden skulle göra investeringar i huvudsak bestående av inköp av inventarier för verksamheten. Investeringarna beräknades leda till ökad kapacitet och effektivitet. Kunden hade redan utfört en hel del ombyggnationer på sin fastighet till en mångmiljonkostnad. Samtidigt hade ett stort varulager arbetats upp, då produktionen gått snabbare än försäljningen. Marknaden för varuslaget hade dock varit god under en period tillbaka, den bristande försäljningen berodde enligt kunden på att det varit för lite fokus på sälj inom bolaget. Detta hade dock kunden en plan för att åtgärda, så försäljningen väntades komma i gång.

Kunden ville inte vänta på att försäljningen genererat tillräckligt mycket intäkter för att genomföra investeringarna med egen kassa, eftersom det utöver själva försäljningsperioden tar tid att leverera, fakturera och få betalt. Investeringarna beräknades uppgå till totalt 10 000 000 kronor, varav kunden redan hade 5 000 000 kronor att skjuta in. Så för att möjliggöra investeringarna i närtid lånade kunden 5 000 000 kronor från IMH med kort löptid. Tack vare att investeringarna i sig ledde till ökad kapacitet och effektivitet var den korta krediten lönsam i längden. När det upparbetade varulagret sålts och en högre, effektivare produktionstakt kunde fylla på lagret möjliggjordes både räntebetalningar och lösen av lånet.

Den ”lilla låntagaren”
IMH har en återkommande kund, ett mindre bolag med en årlig omsättning om cirka 400 000 kronor. Kunden har vid ett par tillfällen lånat mindre summor för att täcka tillfälliga likviditetsbehov, såsom för att betala leverantörsfakturor i väntan på betalningar från kunder. Lånen har alltid skötts och lösts i tid. Under hösten kontaktade kunden IMH igen då kunden var i behov av att köpa in en ny maskin till verksamheten för 400 000 kronor. Lånet skulle delvis återbetalas genom utestående kundfordringar men till övervägande del av försäljningen av den motsvarande maskinen som kunden redan ägde. Kunden uppskattade försäljningspriset av den gamla maskinen till cirka 300 000 kronor.

Eftersom kunden var i behov av sin befintliga maskin fram till dess att den nya maskinen kunde tas i bruk var det inte möjligt för kunden att vänta med inköpet tills den gamla maskinen var såld. Med hjälp av en kort och snabb kredit från IMH kunde kunden därför göra sin investering i den nya maskinen, utan att verksamheten behövde stå still.

IMHs produkt
Det finns många situationer där en företagare får ett behov av en snabb och kortsiktig finansiering för att kunna genomföra investeringar som gynnar verksamheten i längden, eller lån som i princip motsvarar en checkkredit. Det är relativt vanligt att kunder har kapital bundet i varulager eller befintliga inventarier och att tillfälliga likviditetsbehov behöver överbryggas. Andra vanliga orsaker till att kunder hos IMH behöver rörelsekrediter är att det finns omfattande utestående kundfordringar i verksamheten. Detta är något som IMH upplevt blivit allt vanligare till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Ett exempel är ett byggbolag, där det kan vara dyrare att ha en pågående byggnation stillastående i väntan på att kunder ska betala än att ta ett kort och snabbt lån för att överbrygga det tillfälliga likviditetsbehovet.

Om din verksamhet har likviditetsproblem är du välkommen att kontakta oss, så försöker vi hitta en bra lösning för dig.

Typfall IMH Finans Rörelsekrediter för investeringar
IMH Finans logo
IMH Finans key

Kontakta oss

IMH Finans logo
IMH Finans logo

Låneansökan

Fyll i och skicka in ansökan så går våra medarbetare igenom den direkt och återkopplar till dig inom kort med hur vi kan gå vidare.

Ring upp mig

Skicka oss ditt nummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.