Nyheter

Typfall: Brygglån

Publicerat: 22 maj, 2023
Typfall IMH Finans Brygglån

Typfall: Brygglån

Publicerad 22 maj, 2023

IMH ger ut lån till kunder med många varierande syften och på grund av många olika orsaker. För att visa vad vi kan hjälpa er med har vi tagit fram en kort artikelserie med typfall av olika sorters krediter som vi arbetar med. I den här artikeln presenterar vi två olika kundärenden där IMH kommit in med en bryggfinansiering.

Fastighetsköp:

En kund hade fått möjligheten att köpa tre fastigheter som ägdes av privatpersoner, men kunden ville förvärva dem till sin enskilda firma. Av olika skäl ville kundens ”vanliga bank” inte bistå vid förvärvet av fastigheterna, utan de ville kliva in först när kundens enskilda firma fått lagfart. Säljarna behövde få loss pengar snabbt, vilket gjorde att det var av vikt för kundens affär att finansieringen kunde komma på plats så snart som möjligt. Fastigheterna skulle säljas till en sammanlagd köpeskilling om 4 000 000 kr, men säljarna kunde tänka sig att inledningsvis få 2 400 000 kr kontant och resterande 1 600 000 kr på revers. På så sätt räckte det för kunden att låna 2 400 000 kr från oss. Som säkerhet för lånet erbjöd kunden pant i de fastigheter som skulle förvärvas.

Eftersom lånebeloppet blev så lågt i relation till fastigheternas värde blev det en snabb och enkel handläggning för IMH att avgöra de affärsmässiga riskerna. Lånet kunde beviljas i tid vilket möjliggjorde kundens förvärv av fastigheterna. Så snart lagfarten beviljats kunde kunden få sin finansiering med banken, vilket möjliggjorde både lösen av IMHs lån och betalning av resterande köpeskilling till säljarna.

Byte av bank:

Kunden kontaktade IMH för att kunden hade ett kortsiktigt finansieringsbehov av att lösa några lån hos olika långivare där förfallodatumen närmade sig. Tanken var att kunden skulle uppta ett lån hos en senior bank för att på så sätt samla lånen till ett ställe och lösa de spridda krediterna. Det fanns en pågående dialog med den seniora banken om detta, men som det ofta kan bli med de större bankerna så hade onboarding-processen dragit ut på tiden. Då kunden ville undvika problem med de tidigare långivarna med dröjsmålsränta orsakad av att lånen inte löstes i tid såg kunden en möjlighet att snabbt uppta ett brygglån hos IMH för att lösa krediterna i väntan på det nya banklånet.

Utöver att undvika dröjsmålsränta hos de andra långivarna såg kunden en fördel i att IMH på ett enkelt sätt hjälpte till att samla kundens pantsäkerheter till ett lån. På grund av att lånebilden var så spridd och olika panter ställts för olika lån hos olika långivare blev också presentationen till banken något spretig och svårförstådd. När IMH kom in och löste de olika lånen samt övertog panterna kunde den seniora banken, som annars ofta tar längre tid att reda ut en lånebild, kliva in och lösa ett lån för att därmed ta över panterna. Kunden fick på detta sätt hjälp att bibehålla goda relationer till långivare, undvek onödig dröjsmålsränta och kunde inleda relationen med banken i lugn och ro.

IMHs produkt

Tack vare att IMH kan erbjuda väldigt snabb handläggning när grundläggande förutsättningar såsom lånets syfte, betalning av ränta och återbetalning är klara och tydliga kan IMH erbjuda en produkt som hjälper många kunder i olika situationer. Trots att brygglån generellt är något dyrare än ”vanliga lån” kan vinster eller besparingar möjliggöras när de går att få till snabbt, då kund kan undvika att gå miste om en affär eller att dra på sig onödiga extra kostnader.

Vi på IMH är mycket intresserade av att bistå i liknande ärenden. Om du behöver snabb och tillfällig finansiering i form av ett brygglån kan du kontakta oss, så försöker vårt kundteam hitta en bra och smidig lösning.

Typfall IMH Finans Brygglån
IMH Finans logo
IMH Finans key

Kontakta oss

IMH Finans logo
IMH Finans logo

Låneansökan

Fyll i och skicka in ansökan så går våra medarbetare igenom den direkt och återkopplar till dig inom kort med hur vi kan gå vidare.

Ring upp mig

Skicka oss ditt nummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.