Nyheter

Typfall: Amorteringsfritt

Publicerat: 24 april, 2023
Typfall IMH Finans Amorteringsfritt

Typfall: Amorteringsfritt

Publicerad 24 april, 2023

IMH ger ut lån till kunder med många varierande syften och på grund av många olika orsaker. För att visa vad vi kan hjälpa er med har vi tagit fram en kort artikelserie med typfall av olika sorters krediter som vi arbetar med. I den här artikeln presenterar vi två olika kundärenden där kunderna varit i behov av att få låna utan att amortera.

Vänta in marknadsläget:

Som många inom fastighetsbranschen säkerligen känner igen sig i under dessa tider finns det nu, mer än vanligt, många osäkerheter kring om vid vilket tillfälle det är rätt att lägga ut ett objekt på marknaden.

Frågetecknen kring var marknaden till slut ska landa leder till att det är mycket svårt att bedöma vad ett objekt kommer att säljas för. Vissa typer av objekt drabbas även hårdare än andra, t.ex. ”icke-nödvändiga” investeringar som fritidsboenden, och blir svårare för den normala köparen att motivera ett köp av, liksom boenden på landsbygden där omsättningen inte är lika stor som i centrala storstadsområden. Det är flera husbyggare som i sina analyser landat i att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att uppta ett lån för att lösa leverantörsskulderna för slutförandet produktionen och kunna sitta kvar på de färdigbyggda objekten för att invänta rätt säljläge, i stället för att lägga ner tid och pengar för att lägga ut dessa på en osäker marknad.

I och med att kunderna i sådana fall är känsliga för att behöva göra stora månatliga betalningar då deras vinster inte kan realiseras förrän objekten säljs får kunderna stora fördelar av att slippa stora amorteringar under en period. Genom att uppta ett lån hos IMH kan kunderna som befinner sig i den här situationen behålla sina objekt till dess marknaden stabiliserats något utan att den tillfälliga likviditeten tar för stora smällar. När kunderna sen ser vilken väg de vill ta kan de återkomma till IMH för att göra en plan för när och hur hela eller delar av lånet löses.

Bygga en buffert:

Ett annat exempel på lån vi nyligen genomfört är lån till en kund som behövde bygga en kassalikviditet.

Kunden hade några lån hos olika etablerade aktörer där månadsräntorna inte var så höga, men amorteringsplanerna var väldigt offensiva. Kunden var tvungen att betala stora belopp varje månad, vilket gjorde att kunden upplevde sin likviditet som begränsad och ansträngd. Kunden ville ha möjligheten bygga upp en buffert för att, när en bra möjlighet alternativ oförutsedd kostnad dyker upp, kunna agera snabbt med pengarna från bankkontot. Det fanns egentligen bra kassaflöden inom flera bolag i kundens koncern som gjorde att kunden kunde betala räntor och att kunden såg sina möjligheter till att återgå till en bankfinansiering när tiden var rätt. IMHs lån har s.k. ”bullet-amortering”, innebärandes att kunden inte amorterar under löptiden utan vid ett eller flera bestämda tillfällen. Så kunden fick i det här fallet en utsatt löptid med automatisk förlängning, vilket gav kunden möjlighet att amortera hela eller delar av beloppet vid löptidens slut men även att ligga kvar en period om denne skulle finna det mer fördelaktigt.

Med detta upplägg fick kunden möjlighet att under en period lägga undan pengar i koncernen, så att en buffert kunde byggas upp. När kunden sedermera känner sig nöjd med sina besparingar och redo att återgå till sina löpande amorteringar kan lånet hos oss lösas med en senior bank.

IMHs produkt

Trots att IMHs ränta oftast är högre än t.ex. seniora bankers räntor kan möjligheten att inte amortera månatligen leda till att de pengar som kunderna behöver betala varje månad blir mindre. Det kan vara avgörande för vissa verksamheter i vissa skeenden att mer pengar stannar på kontot varje månad, då det kan göra att kunden på sikt tjänar eller sparar mer. Med en osäker marknad blir det också svårt för många aktörer att realisera sina vinster, då stiltjen på marknaden kan leda till att objekten inte säljs till sitt fulla värde.

IMH är mycket intresserade av att hjälpa kunder som sitter i liknande situationer som ovan, eller som av en annan anledning kan dra nytta av ett amorteringsfritt lån. Om du behöver hjälp med detta är du varmt välkommen att kontakta någon av våra lånehandläggare för att göra upp en plan för hur du får bäst hjälp.

Typfall IMH Finans Amorteringsfritt
IMH Finans logo
IMH Finans key

Kontakta oss

IMH Finans logo
IMH Finans logo

Låneansökan

Fyll i och skicka in ansökan så går våra medarbetare igenom den direkt och återkopplar till dig inom kort med hur vi kan gå vidare.

Ring upp mig

Skicka oss ditt nummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.